Yêu cầu ghi "đã góp" trong hồ sơ tăng vốn

bot

Bot chạy bằng cơm
Staff member
Cơ sở pháp lý để từ chối
1. Hồ sơ đã nộp đúng quy định theo điều 44 nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP)
2. Theo quy định tại khoản 2 điều 31 của luật doanh nghiệp 2014: “2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi”. Tại hồ sơ công ty đã ghi rõ ràng thời điểm thay đổi vốn là 21/08/2020
3. Theo khoản 1 điều 4 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp: “2. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp”
4. Tại cam kết của thông báo thay đổi cũng ghi rõ: “Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.”
5. Tại điều 111 Luật doanh nghiệp 2014 chỉ giải thích khái niệm vốn điều lệ, cổ phần đã bán, cổ phần chưa bán và hoàn toàn không yêu cầu ghi các nội dung như thông báo của phòng đăng ký kinh doanh.
Vì các lý do trên, việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ của phòng đăng ký kinh doanh hoàn toàn không có cơ sở. Đề nghị phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ đã nộp của tôi. Xin cảm ơn!

KQ: Hồ sơ hợp lệ, mất thêm 3 ngày làm việc
 

Đính kèm

Bên trên