Hoạt động gần đây

 • T
  Cộng tác viên giao nhận hồ sơ toàn quốc: Phí 300K/Hồ sơ. Anh em cần liên hệ mình nhé: 0898136333 - Nguyễn Sơn
 • haan
  haan đã đăng chủ đề mới.
  Ngày hôm nay, ngày 6/10, Tổng cục Thuế chính thức thành lập và triển khai “Hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử” trên toàn quốc. Doanh...
  • 1601949981863.png
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Công chức tư pháp - hộ tịch được giao nhiệm vụ đăng ký khai tử lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu Tờ...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký kết hôn lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện: - Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký khai sinh lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký khai tử nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. -...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. - Người tiếp nhận...
 • winmyself
  winmyself đã đăng chủ đề mới.
  Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai...
Bên trên